Disclaimer

De informatie op deze goedkoopdubai.nl website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel de makers van goedkoopdubai.nl zijn best doet om alle informatie, zo goed en foutloos mogelijk te verwoorden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, het gebruik van de reserveringsmodules op deze site of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De makers van goedkoopdubai.nl zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.